• +054-13 94 24
  • info@stellatus.com

VÅR PEDAGOGIK

VÅR PEDAGOGIK

Vi utgår från Montessoripedagogiken

Respekt och omtänksamhet är viktiga ledord för oss. Varje barn står i centrum och undervisningen genomsyras av delaktighet, resonemang och respekt för varandras olikheter. Hos oss på Stellatus möts många olika kulturer och traditioner och alla får synas.

Undervisningen utgår från Montessoripedagogiken, som lockar till kreativitet och fantasi. Vår främsta ambition är att skapa de rätta förutsättningarna för att varje elev ska kunna hantera, granska och ifrågasätta information. Det gör vi genom att tänka, resonera och diskutera. Varje dag. Hos oss finns utrymme för varje barn att växa och bli sin egen stjärna.