• +054-13 94 24
  • info@stellatus.com

OM SKOLAN

OM SKOLAN

Stellatus är en friskola

En fristående skola är en skola som drivs av en annan huvudman än kommunen eller landstinget. Stellatus huvudman är Montessorifriskolan Stellatus Ekonomisk Förening. Föreningens styrelse fattar beslut i övergripande och strategiska frågor. Den dagliga verksamheten leds av skolledningen. Skolan följer läroplanen och kursplanens mål.

Ett eget fritidshem

På Stellatus har vi ett fritidshem där alla som går i skolan erbjuds en plats. Skola och fritids utgår från samma ledord för verksamheten. På fritids finns tid för både planerade aktiviteter och avkoppling. Eleverna får känna sig delaktiga i verksamheten. Personalen på fritids är välbekanta för barnen eftersom de också finns där under skoltid.

Målsättningar

På Stellatus har vi mål som säger att varje elev ska: