• +054-13 94 24
  • info@stellatus.com

VÅR PEDAGOGIK

VÅR PEDAGOGIK

Vi utgår från Montessoripedagogiken

Respekt och omtänksamhet är viktiga ledord för oss. Varje barn står i centrum och undervisningen genomsyras av delaktighet, resonemang och respekt för varandras olikheter. Hos oss på Stellatus möts många olika kulturer och traditioner och alla får synas.

Undervisningen utgår från Montessoripedagogiken, som lockar till kreativitet och fantasi. Vår främsta ambition är att skapa de rätta förutsättningarna för att varje elev ska kunna hantera, granska och ifrågasätta information. Det gör vi genom att tänka, resonera och diskutera. Varje dag. Hos oss finns utrymme för varje barn att växa och bli sin egen stjärna.

Engelsk profil

Det krävs mod för att våga använda ett nytt språk. Vi bidrar med trygghet och engagemang, så att eleverna vågar prova. På Stellatus använder vi dagligen det engelska språket för att göra det till en naturlig del av vardagen. Eleverna lär sig engelska på ett varierat och lekfullt sätt genom att sjunga, spela teater, läsa böcker och skriva engelska texter.

Vi uppmärksammar traditioner och seder från olika engelsktalande länder. Huvuddelen av vår undervisning sker dock på svenska.